Szűrés
Sorozatcím
Szerző
Cím
Alcím
Kiadó
Ár
0 Ft - 5 625 Ft

Irodalom

Főkategória >Irodalom

Sorrend:

prev
next

Bessélem matyar; Hunglish   [NEM KAPHATÓ]
Bessélem matyar; Hunglish
Olvasóink Kanada szerte Györgyit főleg mint színésznőt ismerik, aki a magyar színpadokon vagy kanadai filmekben, mint Georgina Hegedos emlékezetest produkál. Vancouveri tevékenysége mellett ahol megalapított egy néptánc-csoportot Csárdás, egy színházat Dajka, meg egy bisztrót Hot Pot (Forró fazék) néven verses és énekes CD-in kívül három könyvecskéje is nyert tengerentúli kiadást. Akik ismerik Györgyi sziporkázó tárcáit, jelen életünk fonákságait megörökítő szatirikus glosszáit, élvezetesnek... 
2 100 Ft
CQD   [NEM KAPHATÓ]
CQD

Tábori Zoltán - akit leginkább a Mozgó Világ című folyóirat szerkesztőjeként ismerhet az olvasóközönség - ezúttal szatirikus utópiával lepte meg olvasóit. A kissé rémületesnek tűnő világ a 2054-es esztendő választási harcainak színtere. A hétköznapok hangulatának előszele már mai társadalmunkban is érzékelhető - Tábori lényegében a mai magyar közélet 'mutációját' álmodja meg. Külön kasztok vannak, melyek közül talán a diplomaták és a multimenedzserek vannak a legtöbben. Az egész társadalom alapja a média, az államforma is médiademokrácia. A manipuláció az élet minden területén érvényesül, de léteznek még tévétagadók, akiknek nincs televíziójuk. Ők azok, akik még őriznek valamit a múltból, tudják, hogy mit jelent az, segíteni másokon, mit jelent az, hogy mobiltelefon kapcsolgatás helyett a Himnuszt énekeljük. Ebben a társadalomban rajtuk kívül minden és mindenki hamis, álértékek uralkodnak, a miniszteri posztokat pedig vetélkedőkön lehet elnyerni... A főhős sem Gábor, hanem 'Gabor', ezzel utal a szerző a számítógépes és SMS nyelv furcsaságaira. A diplomaták jelentik a diplomával bírókat, akiknek élete mindössze annyival 'tartalmasabb', mint az utcán kereskedő multimenedzsereké, hogy nekik hitelkártyájuk van, nagyméretű tévéjük, és egész nap számítógépeik előtt ülnek. Tábori tökéletesen ábrázolja azt a szellemi, erkölcsi ürességet, amelynek magvait manapság vetjük el. Gabor azonban időnként szembetalálkozik valós emberi érzelmekkel is, mint például a segítséggel vagy a szerelemmel.

 
1 600 Ft
Danubius Danubia 2. kiadás   [NEM KAPHATÓ]
Danubius Danubia  2. kiadás
A folyamregény – ahogy Kabdebó Tamás, az Írországban élő magyar író meghatározza a tri-lógia műfaját – természetes főszereplője maga a Duna. A szerző óriási ismeretanyaggal rendelkezik: vízrajzi, történelmi, néprajzi, botanikai, archeológiai leírások, már-már tudományos betétek színezik a cselekményt, vagy válnak maguk is cselekménnyé. A regény Duna menti hőseinek élete szervesen összekapcsolódik a folyó életével, mozgásával, alakulásával. A Duna tehát nem csupán „hőse” a regénynek, hanem hát... 
2 800 Ft
Die Schweizer Villa   [NEM KAPHATÓ]
Die Schweizer Villa
Bár a sok filozófiai-politikai monológ néhol megterheli a szöveget, egészen újszerű és pontos, jellegzetes portrék tömege jeleníti meg a század különböző típusait, a lelkület, a történelem és a jelen összefüggéseit - e betétek legértékesebb részei Bodor regényének, amelyben a szerteágazó, mégis egy pontba futtatott cselekményt számos élő és igazi figura bonyolítja, a vasgárdista Spovádarutól az egyenruhát húzó kisfasisztákon és a Brassói Lapok nyomdavezetőjén, a rendkívüli tisztességű Katóka ... 
1 800 Ft
Drámák   [NEM KAPHATÓ]
Drámák

„Elsősorban drámaírónak tarom, aki világszínpadban gondolkodik” – állítja a minden műfaj-ban otthonos Határról Gömöri György. Mert Határ Győzőnél a dráma átfolyik bölcseleti fej-tegetésbe, lírai vallomásba, versek, mondókák tarkítják a drámákat, nem válnak el a műfajok, műnemek: mindig világ-egészben gondolkodik. A „mindenség könyvét” írja állandóan – mondta róla Hanák Tibor. Tréfásan maga a szerző is vall erről: „a színpadi játék csak ürügy volt, álcázása a bölcseleti mondanivalónak: a gondolat próteuszi vedlése – hogy elfogadtassam egy olyan olvasótáborral a filozófiát, amelynek az úgy kellett, mint a gyereknek a csukamáj-olaj.” A szerző a középkori színjátszás egyik igen népszerű és Angliában különösen ismert, néha ma is felelevenített formáját választotta legtöbb drámája műfajának: a misztériumot, vagy ahogy ő nevezi: a titokjátékot. S természetesen nem nélkülözik ezek a játékok a középkor kellékeit sem: a szertartások, a mókázás, a szertelenségek, maga a vásár, a szín-játék, az elementáris életöröm, játszókedv részleteiben és egészében felidézi a karneváli hangulatot. Itt maga az élet játszik, s a játék válik az életté. Nagy Világszínház az élet; a középkori Theatrum Mundi felfogás Határ Győző minden művének éltető, mozgató ereje.
S ha bölcseleti, ha játékos formában is, Határ Győző drámáiban mindig a Gonosz vi-láguralmáról szól, a Jó álarcában kormányzó Rosszról, a hatalom rafinált mesterkedéseiről, amellyel megnyomorítja az embereket. A dermesztő képekkel, alakokkal, zordon időkkel szembe kell nézni – vallja. S ezt a szembenézést, felismerést segíti játékkal, humorral, derűvel elviselhetővé tenni.

 
Égi játszótársak   [NEM KAPHATÓ]
Égi játszótársak
Lázár Mária mesélte: Tudod, aranyoskám, mikor az én férjem egyszer hajnalban jött haza, meg se rez-zentem. Ô zokogva a lábam elé borult: Drága Máriám, ne haragudjon, bocsásson meg, nagyon bánom, soha többé Ne folytassa, kedvesem, már visszaadtam! Több mint száz kollégáról írok személyes emlékeket, tréfás epizódokat, szatirikus anekdotákat, akikkel együtt játszottam, s akik ma már égi játszótársaim. Kedves olvasóim, ha szeretitek a szí-né-szeket, de in-kább úgy mondanám, a művészeket, és érdek... 
2 800 Ft
Egy trónörökös második élete
 
Én, Anonymus Önéletrajz   [NEM KAPHATÓ]
Én, Anonymus  Önéletrajz
Hagyományos történelmi regény. Van cselekménye, logikus, tiszta vonalvezetése, érdekes eseménysorozata, központi alakjainak személyes sorsa, arca. S mindezek hiteles történelmi közegbe ágyazva a korabeli Magyarországon és Európában. Önélet-rajzi regény is, miként címe mutatja. Anonymus önéletírása, aki egy kolostorban szerzetesi megbékélésben kíván meghalni, de izgatja fiatalon írt és elveszett munkájának sorsa. Voltaképpen ez késztette arra, hogy személyes életútját is hátrahagyja az utókorn... 
1 600 Ft
És mégsem mozog a föld   [NEM KAPHATÓ]
És mégsem mozog a föld

A történet 1956 októberében indul, s 1957 nyarán zárul. Tíz hónap az ember életében nagyon rövid idő, de nagyon hosszú és nagyon is meghatározó lehet, ha történelmi események közt zajlik. Az árvaházban, illetve nevelőszülőknél felnőtt Cselák Lajos (Laj) 17 éves, nemrég végzett szakmunkás, gyárban dolgozik, munkásszálláson lakik, s épp megkezdte gimnáziumi tanulmányait a dolgozók iskolájában. Tanulni szeretne, művelődni, kiválni, miként József Attila. Örömmel megy el szobatársával a műegyetemisták gyűlésére. Tüntetni is velük megy, bár nem tudatosodik benne, hogy miért, mi ellen tüntet. Ott akar lenni mindenütt, tudni akar mindenről. Sodorják az események; szemtanú és résztvevő, lelkes és csalódott, vakmerő és szorongó: a pesti srácok egyike. Laj – társaival együtt – az átélt események hatására döbben rá, hogy mennyit hazudtak nekik, hogy a magasztos jelszavaknak és a beléjük táplált eredményeknek nincs valóságfedezete. De ők – a forradalom – elsöprik a hazugságot. Félelmükben is hittek önmagukban, valami tisztább, szebb jövőben, amely számukra is lehetőséget biztosít a kiválásra. Hősök voltak, vagy áldozatok? Ma már tudjuk: mindkettő.

 
2 500 Ft
Falra borsó   [NEM KAPHATÓ]
Falra borsó

1989-1996, az új rendszer első hét - szűk  - esztendejében született Méray-írásokat, beszédeket, beszélgetéseket, tanulmányokat foglalja magában a szerző első olyan kötete, amelyik immár nem Nyugaton, hanem újra magyar földön jelenik meg.

 
Felhő árnyéka vízen   [NEM KAPHATÓ]
Felhő árnyéka vízen
 
Háromszék nem alkuszik   [NEM KAPHATÓ]
Háromszék nem alkuszik
Több mint három évtizede látott napvilágot a kézdivásárhelyi származású szerző történelmi regénye, mely ma már nehezen hozzáférhető. Több évtizedes levéltári kutatómunkán és pontos helyismereten alapuló művének hőse szűkebb pátriája, Háromszék népe. Az 184849-es szabadságharc idején játszódó regény szereplői földművesek, szénégetők, katonák, papok és diákok, akik meghallva a kor szavát, közös erővel szálltak szembe az osztrák császári szuronyokkal és az elnyomással. A nemzet és a szabadság sz... 
2 600 Ft
Hazatérő vidám földműves   [NEM KAPHATÓ]
Hazatérő vidám földműves

A Medgyesen, Erdélyben született írónő több helyen volt kénytelen hazát keresni, élt Budapesten, Rómában, Torontóban s Washingtonban. Az imádott lakhely azonban mindig Olaszország  maradt, amely Európát, a kultúrát, a művészetet jelenti számára. Ide látogat el az itt született, de később minden porcikájában amerikaivá nevelt huszonhárom éves fiával, Andrással.

 Zalán Magda új könyve – immár a negyedik itthon – valóban útirajz. S az „érzelmes” teszi igazán figyelemre méltóvá. Na nem a szó igazi értelmében. Zalán soha nem érzelmes, örökké jelen lévő iróniája-öniróniája megkíméli ettől. Pontosabb, ha inkább személyességről beszélünk. Hisz valójában vallomás ez a mű.

A „beszámoló” több rétegű: adódik az elsődleges kép, a látvány, ahol járnak, amit látnak, mögötte Zalán emlékei, élményei s a feszült figyelem, hogy vajon miként reagál mindenre András, hogy tudja összeegyeztetni Amerikát és Olaszországot. A szerző nem akar összehasonlítani, de mivel ő nem szereti Amerikát, a fiának meg az a természetes élet- és életformaközeg, olykor óhatatlanul szembekerülnek egymással a kétféle valóság kisebb-nagyobb jelenségei. Ez az összetettség adja a mű érdekességét, újszerűségét s bármilyen furcsa: aktualitását is. Róma meghódítja Andrást. Már tudja, ide vissza kell jönni. S Zalán lelke mélyén erre vágyott, ezt az élményt kívánta fiában felébreszteni. Az utazás, a sok látvány során számtalan kedves zsörtölődés, csipkelődés közepette két ember eddig rejtett kapcsolata is átlényegül. S persze mindebben benne rejlik az írónő számvetése is, úgy érzi, itt kezdett élni, s itt kell elgondolkoznia azon, hová is jutott.

 
950 Ft
Jezsuita iskoladrámák 4/2.   [NEM KAPHATÓ]
Jezsuita iskoladrámák 4/2.
A jezsuita drámakiadvány második része (az első 1992-ben jelent meg) olyan darabokat tartalmaz, melyeknek nemcsak szerzőit nem tudjuk megnevezni, de ez ideig szövegük nagyobb része is ismeretlen volt. A 20 drámából 13 most jelent meg először nyomtatásban, és mindössze kettőnek a szövegét közöljük régi kiadásból, mivel forrásuk az idők folyamán elkallódott. A drámák jól szemléltetik az iskolai színjátszásnak a XVIII. század közepétől bekövetkező funkcióváltozását. A jezsuita iskolajátékok ettő... 
Jó éjszakát, királynő!   [NEM KAPHATÓ]
Jó éjszakát, királynő!
Történelmi tény, hogy Johannával párhuzamosan uralkodó magyar Anjou-királynak, az öccse András herceg - Lajos elképzelée szerint - Johanna férjeként a nápolyi trón várományosa volt. De Johanna ragaszkodott az egyeduralomhoz, s megölette férjét, s még számos férjet, szeretőt fogyasztott el hosszú uralkodása idején. Életét a hatalomvágy, a szex és a vér ördögi háromszögében élte le. A regény ezekről a vérben és kéjeben bővekedő évtizedekről szól. Johanna királynő maga is beszél benne életéről. ... 
1 700 Ft
Kétes terek   [NEM KAPHATÓ]
Kétes terek
 
1 500 Ft
Kimberly angyala   [NEM KAPHATÓ]
Kimberly angyala
Londonban végezte az egyetemet, s a British Museumtól kapott megbízást, hogy készítsen számára olyan kiállítást, melyen bemutatja hazája, Ausztrália őslakosait, azok hagyományos életformáját, különleges szokásait, jellegzetes tárgyait. Egyedül megy. Azonban egyre-másra összeakad egy szemtelen fickóval, Jack Shannonnal. Majd találkozik egy olyan férfival is, akit még Londonból ismer. De hogy kerül ide? Kik ezek? Mit akarnak tőle? Miért követik? Sok kaland, rejtély és izgalom nyomán végül minde... 
2 500 Ft
Konfuciusz beszélgetései és mondásai

Konfuciusz etikájában ahhoz, hogy valaki „nemes emberré” legyen, mindig be kell tartania a szertartási előírásokat (li), és gyakorolnia kell a zenét (jo). Lu-beli iskolájában a mester elsősorban a Su king és a Si king tanításával foglalkozott, tehát szertartási táncok szövegkönyveit és verseit tanította. Iskolája afféle hivatalnokképző iskola volt, de a képzés nem lehetett gazdasági-gyakorlati jellegű, inkább szertartásvezetők nevelődtek benne. A konfuciánus iskola neve, a zsu szó nem véletlenül jelent eredetileg szertartásvezetőt, ritualistát. Konfuciusz filozófiája ezért akár vallásfilozófiának is nevezhető, hiába hárította el magától a mester, hogy metafizikai kérdésekkel foglalkozzék.

A Lun jü-nek óriási szerepe volt a kínai filozófia történetében. Ezért is, de anyagának ellentmondásosságából fakadó sok termékeny gondolata miatt is – melyek közül különösen érdekes a közép és a mérték dialektikus kategóriáinak felfedezése – érdemes vele teljes egészében megismerkedni.

 
1 500 Ft
Kósza utak   [NEM KAPHATÓ]
Kósza utak
Így kezdődött Domi volt vagy hét éves, éppen ismerkedett a betűkkel és egyben az olvasás örömével, amikor kezébe adtam egy ütött-kopott könyvet: a Jelky András kalandjait. Ha jól emlékszem, egy szuszra kiolvasta, és a könyv végére már biztosan tudta, hogy mit szeretne csinálni, ha felnőtt lesz. Megkerülni a földet, gyalog, szamárháton, akárhogyan. Iszonyatos kíváncsiság ébredt benne a mi kis világunk kincsestára iránt, és hamarosan elő is állt egy részletes leírással, amely tartalmazta az útv... 
3 200 Ft
Miért nem repül a madártej?   [NEM KAPHATÓ]
Miért nem repül a madártej?
A kis kötet szerzője tízesztendős, az Áldás utcai Általános Iskola tanulója. Legkedvesebb időtöltése a számítógép előtt ülni és írni, „többnyire verseket, de történeteket is”. Már több irodalmi versenyen nyert helyezést, s most kötettel is bemutatkozik. „Munkásságáról” így vélekedik: „Fogalmam sincs, mit és meddig fogok még írni. Tudom, hogy ezt az »írhatnámságot« a legtöbben kinövik. De egyelőre nem tehetek mást, csak írok, mert jólesik, egyszerűen nem tudok meglenni írás nélkül. Tudom, hol ... 
900 Ft
Minden perc egy örökkévalóság
Jellegzetes huszadik századi életút dr. Zádor Imréé. 1942-ben végezte el az orvosi egyetemet, pszichiáter lett. A numerus clausus miatt már az egyetemre is nehezen jutott be, később aztán jött a munkatábor, a bujkálás, az illegalitás, majd 1945 után végre hivatásának élhetett. Nem sokáig: 1953-ban letartóztatták. Szovjet mintára cionista orvospert készítettek elő, melyben dr. Zádort szemelték ki fővádlottnak. 1954-ben szabadult. 1956-ban elhagyta az országot: Ausztria, Argentína, majd harminc... 
2 200 Ft
Ó, ti szegény Erasmusok   [NEM KAPHATÓ]
Ó, ti szegény Erasmusok
Gyárfás Miklós 1992. október 4-én halt meg. 77 éves volt. Utolsó kötete 1990-ben jelent meg Eszményi majom címmel. Azóta nem hallani felőle. Pedig utolsó írásaiban, e kötet novelláiban is nekünk üzen, rólunk ír: az esendő emberről, életünk summájáról. Mert mik is az alcímben jelölt futamok? Századunk emberének helyzetei, félelmei, megpróbáltatásai, sodródásai és küzdelmei, helytállási kísérletei, elfáradásai és megalkuvásai. S így van ez akkor is, ha Gyárfás Miklós hősei a történelmi múltból ... 
320 Ft
Ösvény a felhők felett   [NEM KAPHATÓ]
Ösvény a felhők felett
Mezey László a fiatal hegymászónemzedék egyik kiemelkedő képviselője. Számos európai csúcs és sziklafal mellett megmászta az Elbruszt, az Aconcagua Lengyel-gleccserét, technikai vezetője volt a Hindukus és a Broad Peak expedícióknak, 2001-ben résztvevője a Kangsung-oldal felől az Everestre törő csapatnak. A Felfedezők Program egyik alapító tagja, amatőr fo-tós.
A kötet előszavában olvashatjuk:
„Mi, laikusok hajlamosak vagyunk csak azt nézni, sikerült-e egy csúcs m... 
2 200 Ft
Piarista iskoladrámák 5/1.   [NEM KAPHATÓ]
Piarista iskoladrámák 5/1.
A Régi magyar drámai emlékek c. sorozatban a protestáns iskolákban (1/1--2), a minoriták intézményeiben (2), a pálos gimnáziumokban, a királyi katolikus tanintézetekben és a katolikus papneveldékben (3), valamint a jezsuita iskolákban (4/1–2) előadott magyar nyelvű 18. századi drámák után most elkészült a piarista gimnáziumokban előadott művek kétkötetesre tervezett gyűjteményének első kötete is. Itt olvashatjuk többek között Benyák Bernát, Bolla Márton, Dugonics András, Hagymási Imre, Horány... 
4 200 Ft
Szélhárfa   [NEM KAPHATÓ]
Szélhárfa
Számos szépirodalmi mű után az Özön közöny megjelenésével a bölcselő Határ Győzőt ismerhették meg a hazai olvasók. S ennek szerves folytatásaként most a Szélhárfa három kötetét olvashatjuk. (A rákóra ideje; Félreugrók-Megtántorodók; Antisumma). Az előbbi 1980-ban, az utóbbiak 1982-1983-ban keletkeztek. Határ Győző e bölcseleti aforizmákban elmondja, hogy hatvanéves elmúlt, amikor "filozofálni" kezdett, amikor úgy érezte, eléggé érett ahhoz, hogy korai szerelmei - a zene, az építészet, a belle... 
1 500 Ft
Szőke majom/Jóvátétel   [NEM KAPHATÓ]
Szőke majom/Jóvátétel
 
Testamentum az anyagról   [NEM KAPHATÓ]
Testamentum az anyagról
 
Thomas Mann világ-és emberképe
 
Tűnődések   [NEM KAPHATÓ]
Tűnődések

Goda Gábor úgy érezte, hogy az írói munka legfontosabb része a töprengés, a tűnődés, a meditáció, az átgondolt, letisztult nézetek tárházának kialakítása. Egész életében erre törekedett. E tűnődések szilánkjait olvalhatjuk most e posztumusz kötetben.

 
1 300 Ft
Tűnődő   [NEM KAPHATÓ]
Tűnődő

Miként az Egyetem című regényében, Sarbu Aladár most is nehéz időszak 

átvilágítására, megjelenítésére vállalkozott. Egy érzékeny, fogékony kisfiú

élményein, benyomásain keresztül a negyvenes-ötvenes évek fordulóján egy

vidéki-falusi és családi kis közösség hétköznapi életét vetíti elénk. Tanulság

és élmény elolvasni a regényt.

 
 

prev
next

Sorrend: